Озеленення населених міст є частиною проблеми навколишнього середовища, і пов’язане воно з рішенням цілого ряду планувальних, будівельно-експлуатаційних, агротехнічних питань зі створення різних об’єктів, призначених для задоволення потреб населення у відпочинку, духовної, культурно-освітньої, господарсько-побутової діяльності. До завдань озеленення міст входить раціональне розміщення насаджень на відкритих, вільних від забудови територіях у тісній зв’язці з будівлями, елементами ландшафту, спорудами для створення сприятливих санітарних і гігієнічних умов, підвищення рівня комфортності перебування людини в міському середовищі, її загального естетичного збагачення.

Система зелених насаджень міста формується для оздоровлення навколишнього середовища, збагачення зовнішнього вигляду міста, а також створення умов для масового відпочинку населення в природньому оточенні. Вона повинна забезпечувати відносно рівномірне розміщення зелених насаджень на селищних територіях, в мікрорайонах і житлових районах, в санітарних і промислових зонах, в громадських і культурних центрах міста.

Проведення часу людини на об’єкті з високим ступенем озеленення покращує психологічний стан людини, покращує самопочуття, підвищує настрій і підвищує працездатність. У наш час населенню необхідно перебувати в комфортних природних умовах не тільки за межами міста, але і в його межах, при цьому бажано, щоб місце відпочинку було в межах крокової доступності від місця проживання.

ukUkrainian